אתר בחינות הבגרות - מהדורת נסיון

bagrut1-1.html: דוגמא
bagrut1-2.html: ועוד דוגמא
:SMX- דוגמאות לחידות ופתרונן ע"י שימוש ב
משימה בלתי אפשרית
חיצים שנונים
תרמית רומית
פרדוקס- גלילאו

ntserver/d/courses/bagruyot/bagrut1-1.html :אחר. הנתיב HTML אפשר לפתוח את הקובץ בפנקס רשימות או בכל עורך
ע"פ הנתיב הנ"ל ושם לעבד אותו כרצונך Bagruyot נא לא לעשות שנויים בקובץ עצמו אלא להעביר אותו לספריה שלך תחת הספריה

בספריה שלך home.html : הקישורים הבאים מפנים לקובץ בשם
כתבי קובץ מבוא לקבצי הבגרויות שתכתבי ושמרי אותו בשם הנ"ל
מעתה והלאה כל קובץ שברצונך להריץ על השרת שמרי תחת הספריה שלך וקשרי אותו לקובץ המבוא שלך

EFRAT-I/home.html : אפרת איזנברג
SIMCHA-A/home.html : אמר שמחה
YAEL-A/home.html : אצור יעל
EFRAT-B/home.html : בן יוסף אפרת
MICHAL-B/home.html : בראלי מיכל
LUBA-B/home.html : ברודקין לובה
LEA-G/home.html : גנג לאה
NURIT-G/home.html : גרינברג נורית
AYELET-G/home.html : גרינץ איילת
SIGAL-D/home.html : דמארי סיגל
CHANA-H/home.html : הכסטר חנה
ORIT-H/home.html : הלינגר אורית
MIRYAM-Z/home.html : זוזוט מרים
ELINA-M/home.html : מוסייב אלינה
GALIT-S/home.html : סוגאוקר גלית
AVITAL-T/home.html : צחנוביץ אביטל
KARIN-R/home.html : רוזנפלד קארין
MICHAL-R/home.html : רפפורט מיכל
RACHEL-S/home.html : שוורץ רחל
REVITAL-S/home.html : שטינמץ רויטל
ESTER-S/home.html : אסתר שר-שלום