מבוא למחשבים

מכללה ירושלים
החוג למדעי המחשב והחוג המשולב-שנה א
קורס סמיסטריאלי תשנ"ח

הרצאה - יום א' 10:30 - 12:20
תרגיל - יום ב' 16:20 - 16:30
וביום ד' 16:30 - 17:20

מרצה: אילנה קופרמן
( מתרגל: יצחק רוזנברגר (2 קבוצות תרגיל

הדרישות לקורס

סילבוס הקורס

חובות הקורס

הרצאות

תרגילים

אתרים באינטרנט

רשימת משתתפים: הדרישות לקורס

קורס בתכנות בפסקל : דרישות קדם

קורס במבנה נתונים : דרישות במקביל


: סילבוס הקורס

שם הקורס: מבוא למחשבים 484 מספר הקורס
1 - תרגיל 2 - ס"ב הרצאה
:תאור הקורס
מערכות מחשב - זכרון פנימי וחיצוני, יחידת קלט פלט, יחידת בקרת פקודות (ביצוע
.(פקודות בשפת מכונה
.Unix - ו C - תכנות ב
.יחידה אריתמטית: ייצוג מספרים, פעולות אריתמטיות ופעולות בקרה
.ייצוג תווים, קודים
.מבוא לתורת המיתוג - שערים לוגיים, מפות קרנו
.שפת מכונה - פקודות, מצביעים. שפת אסמבלר - תכנות בסיסי
.C - שפה עילית - תכנות מבני ב
.(סקריפטים) Unix - שימוש מתקדם בפקודות וכלים ב
:ביבליוגרפיה
C as a Second Language. Muldner and Steele..1
C: How to Program. Deitel and Deitel..2
Computer Science: An Overview. J.G. Brookshear..3


: חובות הקורס

תרגיל במחשב כל שבוע


: הרצאות

#שיעור 5
#שיעור 6
#שיעור 7
#שיעור 8
#שיעור 9


: תרגילים

#תרגיל 1
#2 תרגיל
#3 תרגיל
#7 תרגיל
#8 תרגיל
#9 תרגיל
#10 תרגיל


: אתרים באינטרנט

?איך מחשבים עובדים
יסודות הארכיטקטורה של המחשבים
בשביל תוכניתני פסקל c-תכנות ב
c-תכנות ב
on-line במילון מחשבים מקונן c מידע על
עזרה ביצירת קבצים
unix לימוד
לימוד C ומשאבים שונים
c לימוד
c- קורס ב
c++ -ו c, רשימת מקורות הדרכה וספרות
לוגיקה מספרית


: משתתפי הקורס

שם

שם משתמש

E-MAIL

אילנה קופרמן

elana

elana@hadar.jercol

יצחק רוזנברגר

risacc

risaac@hadar.jercol

אוחנה קרול

cochana

cochana@hadar.jercol

אליגל ציפורה

zeligal

zeligal@hadar.jercol

אלקובי אורלי

oalkobi

oalkobi@hadar.jercol

אפללו פנינה

paflala

paflala@hadar.jercol

אפרתי רחל

rephrati

rephrati@hadar.jercol

בוזנה רחל

rbozanac

rbozanzc@hadar.jercol

בלומברג אוסנת

obloombe

obloombe@hadar.jercol

בראשי קרן

kbarashi

kbarashi@hadar.jercol

גוטסמן אלישבע

egutesma

egutesma@hadar.jercol

גוכמן נטליה

nguchman

nguchman@hadar.jercol

גרינוולד נחמה

ngreenva

ngreenva@hadar.jercol

דינקין אניה

danna

danna@hadar.jercol

הפטקה נחמה

nhaftkeh

nhaftkeh@hadar.jercol

הרבנד נעמי

nherband

nherband@hadar.jercol

חסן רחל

rchasan

rchasan@hadar.jercol

חריפקוב אירינה

kirena

kirena@hadar.jercol

טמסטט שמחה

stemestet

stemestet@hadar.jercol

ינאי חיה

cyanai

cyanai@hadar.jercol

יצחקי דבורה

dyitzkak

dyitzkak@hadar.jercol

כהן אבישג

acohen

acohen@hadar.jercol

כהן שירי

scohen

scohen@hadar.jercol

לוין ענת

alevin

alevin@hadar.jercol

לוינשטיינער הינדא

hlevenst

hlevenst@hadar.jercol

מוסאי מירונה

mmusai

mmusai@hadar.jercol

מיטניק קטיה

kmitnik

kmitnik@hadar.jercol

מילישנסקי ויקטוריה

vmilishe

vmilishe@hadar.jercol

קליין גבריאלה

gklein

gklein@hadar.jercol

רחליס (קלימוביץ) אליסה

eracheli

eracheli@hadar.jercol

שוורץ מרים

mschwart

mschwart@hadar.jercol

שחור נועה

nshachor

nshachor@hadar.jercol

שטיינבוק אביגיל

ashteinb

ashteinb@hadar.jercol

שולמית שילת

sshilat

sahilat@hadar.jercol

שלוה חנה

cshalva

cshalva@hadar.jercol

שרעבי יעל

ysharabi

ysharabi@hadar.jercol