סדנא להוראה באמצעות מחשב- מדעי המחשב
פיתוח חשיבה מתמטית בסביבה ממוחשבת

מכללה ירושלים
החוג למדעי המחשב-שנה ג
קורס סמסטריאלי תשנ"ח

מורה: עקיבא קדרי

נושאי הקורס

חובות הקורס

רשימת משתתפים

הודעות

עבודת סיכום

תרגילים

אתרים באינטרנט: נושאי הקורס

הכרת סביבת העבודה
לומדות סגורות ופתוחות
חשיבה וגילוי עם גיליון אלקטרוני
הוראת מתמטיקה בסיוע מחשבונים
וחקירות מתמטיותMATHEMATICA
מאגרים וחומרי לימוד,תקשורת בין מורים-קשר חם
שאיבת מידע בסביבה מתוקשבת
גרפיקה ,טקסט ועיצוב HTML–(WEB ) הכנת דפי מארג
הכנת חומרי למידה והעלתם לאינטרנט


: חובות הקורס

נוכחות מלאה
30%    מסירת תרגילים - באופן מתוקשב ובזוגות
הכנה והעברת חומרי למידה חדשים           %10
עבודת סיום סימסטר א'           %30
פרויקט סיום סימסטר ב'         %30

חזרה לדף פתיחה