סדנא להוראה באמצעות מחשב- מתמטיקה
פיתוח חשיבה מתמטית בסביבה ממוחשבת

מכללה ירושלים
החוג למתמטיקה והחוג המשולב-שנה ג
קורס שנתי תשנ"ח

מורה: עקיבא קדרי

נושאי הקורס

חובות הקורס

רשימת משתתפים

הודעות

עבודת סיכום

תרגילים: נושאי הקורס

הכרת סביבת העבודה
לומדות סגורות ופתוחות
חשיבה וגילוי עם גיליון אלקטרוני
הוראת מתמטיקה בסיוע מחשבונים
וחקירות מתמטיותMATHEMATICA
מאגרים וחומרי לימוד,תקשורת בין מורים-קשר חם
שאיבת מידע בסביבה מתוקשבת
גרפיקה ,טקסט ועיצוב HTML–(WEB ) הכנת דפי מארג
הכנת חומרי למידה והעלתם לאינטרנט


: חובות הקורס

נוכחות מלאה
30%    מסירת תרגילים - באופן מתוקשב ובזוגות
הכנה והעברת חומרי למידה חדשים           %10
עבודת סיום סימסטר א'           %30
פרויקט סיום סימסטר ב'         %30

sadna98 : שם הקבוצה

hadar : שם המחשב

sadna98@hadar.jercol.macam98.ac.il: כתובת אלקטרונית


: משתתפי הקורס

שם

שם משתמש

E-MAIL

עקיבא קדרי

akiva

akiva@hadar.jercol

דנינו מוריה

moriah

moriah@hadar.jercol

הרבסט אביה

aviah

aviah@hadar.jercol

זהבי חבצלת

chavazel

chavazel@hadar.jercol

יוספין בת-שבע

batsheva

batsheva@hadar.jercol

כהן הודיה

hodiah

hodiah@hadar.jercol

כהנא אלישבע

elishevc

elishevc@hadar.jercol

מימון ענת

anat

anat@hadar.jercol

מרגליות בלהה

bilhah

bilhah@hadar.jercol

מרגליות נחמה

nechama

nechama@hadar.jercol

נבגורוצקי שרה

saran

saran@hadar.jercol

עטון חבצלת

chavaz

chavaz@hadar.jercol

קלוש זהבית

zehavit

zehavit@hadar.jercol

קריצ'קר לאה

klea

klea@hadar.jercol

רוזנפלד נעומי

naomi

naomi@hadar.jercol

רוטשטיין ענת

anatr

anatr@hadar.jercol

שוה נופיה

nophia

nophia@hadar.jercol

ישראל אפרת

efrat

efrat@hadar.jercol

חזרה לדף פתיחה