סדנא יצירתית מתוקשבת במתמטיקה
סדנא לפיתוח דרכי הוראה וחומרי לימוד לא שגרתיים במתמטיקה

מכללה ירושלים
החוג למתמטיקה והחוג המשולב-שנה ג
קורס שנתי תשנ"ט

מורים: דר' זיוה דויטש ועקיבא קדרי


: מוקדי פעילות


תלמידים
מנחים

תרגילים


HTML


: משתתפי הקורס

שם

שם משתמש

E-MAIL

זיוה דויטש

zivad

zivad@hadar.jercol

עקיבא קדרי

akiva

akiva@hadar.jercol

אלפרוביץ דפנה

delprovi

delprovi@hadar.jercol

אתר אישי

אפשטיין רחל

repstein

repstein@hadar.jercol

אתר אישי

ארזוני שלומית

sarazoni

sarazoni@hadar.jercol

אתר אישי

בוזנאה אידה

ibozneah

ibozneah@hadar.jercol

אתר אישי

בלייך חנה

cbleich

cbleich@hadar.jercol

אתר אישי

בן פורת איריס

ibenpora

ibenpora@hadar.jercol

אתר אישי

דאום (חזני) אפרת

edaom

edaom@hadar.jercol

אתר אישי

דהאן אביטל

adahan

adahan@hadar.jercol

אתר אישי

דהן סיגל

אתר אישי

יפרח (בן זקן) אילנית

iefrach

iefrach@hadar.jercol

אתר אישי

כהנא בת שבע

bcahana

bcahana@hadar.jercol

אתר אישי

ליפשיץ (כסלו) שרה

slipshit

slipshit@hadar.jercol

אתר אישי

מילר פנינה

pmiller

pmiller@hadar.jercol

אתר אישי

ניומן (מרדכי) ורד

vmordech

vmordech@hadar.jercol

אתר אישי

סבן תמר

tsabon

tsabon@hadar.jercol

אתר אישי

פרץ (חבה) תהילה

tperetz

tperetz@hadar.jercol

אתר אישי

סיגרון (אהרוני) מוריה

msigron

msigron@hadar.jercol

אתר אישי

קרמר(לנדסברג) תהילה

tkramer

tkramer@hadar.jercol

אתר אישי

רוזנטל רות

rrozenta

rrozenta@hadar.jercol

אתר אישי

רוטשטיין ענת

arothste

arothste@hadar.jercol

אתר אישי

ריבלין טליה

trivlin

trivlin@hadar.jercol

אתר אישי

ריבלין (הופמן) שרה

sarar

sarar@hadar.jercol

אתר אישי

חזרה לדף פתיחה