סדנא להוראה באמצעות מחשב- מתמטיקה
פיתוח חשיבה מתמטית בסביבה ממוחשבת

מכללה ירושלים
החוג למתמטיקה והחוג המשולב-שנה ג
קורס שנתי תשנ"è

מורה: עקיבא קדרי
akiva@hadar.jercol

נושאי הקורס

חובות הקורס

רשימת משתתפים

הודעות

'עבודת סיכום סמסטר א

תרגילים

אתרים באינטרנט: נושאי הקורס

הכרת סביבת העבודה
לומדות סגורות ופתוחות
חשיבה וגילוי עם גיליון אלקטרוני
הוראת מתמטיקה בסיוע מחשבונים
וחקירות מתמטיותMATHEMATICA
מאגרים וחומרי לימוד,תקשורת בין מורים-קשר חם
שאיבת מידע בסביבה מתוקשבת
גרפיקה ,טקסט ועיצוב HTML–(WEB ) הכנת דפי מארג
הכנת חומרי למידה והעלתם לאינטרנט


: חובות הקורס

נוכחות מלאה
30%    מסירת תרגילים - באופן מתוקשב ובזוגות
הכנה והעברת חומרי למידה חדשים           %10
עבודת סיום סימסטר א'           %30
פרויקט סיום סימסטר ב'         %30

sadmath99 : שם הקבוצה

hadar : שם המחשב

sadmath99@hadar.jercol.macam98.ac.il: כתובת אלקטרונית


: משתתפי הקורס

שם

שם משתמש

E-MAIL

אלפרוביץ דפנה

delprovi

delprovi@hadar.jercol

אתר אישי

אפשטיין רחל

repstein

repstein@hadar.jercol

אתר אישי

ארזוני שלומית

sarazoni

sarazoni@hadar.jercol

אתר אישי

בלייך חנה

cbleich

cbleich@hadar.jercol

אתר אישי

בן פורת איריס

ibenpora

ibenpora@hadar.jercol

אתר אישי

דאום)חזני) אפרת

edaom

edaom@hadar.jercol

אתר אישי

דהאן אביטל

adahan

adahan@hadar.jercol

אתר אישי

יפרח (בן זקן) אילנית

iefrach

iefrach@hadar.jercol

אתר אישי

כהנא בת שבע

bcahana

bcahana@hadar.jercol

אתר אישי

ליפשיץ (כסלו) שרה

slipshit

slipshit@hadar.jercol

אתר אישי

מילר פנינה

pmiller

pmiller@hadar.jercol

אתר אישי

נאומברג (מרמלשטיין) מרים

mnaomber

mnaomber@hadar.jercol

אתר אישי

ניומן (מרדכי) ורד

vmordech

vmordech@hadar.jercol

אתר אישי

סבן תמר

tsabon

tsabon@hadar.jercol

אתר אישי

פרץ (חבה) תהילה

tperetz

tperetz@hadar.jercol

אתר אישי

קרמר(לנדסברג) תהילה

tkramer

tkramer@hadar.jercol

אתר אישי

רוזנטל רות

rrozenta

rrozenta@hadar.jercol

אתר אישי

ריבלין טליה

trivlin

trivlin@hadar.jercol

אתר אישי

ריבלין (הופמן) שרה

sarar

sarar@hadar.jercol

אתר אישי

חזרה לדף פתיחה