סדנא להוראה באמצעות מחשב- מתמטיקה
פיתוח חשיבה מתמטית בסביבה ממוחשבת

מכללה ירושלים
החוג למתמטיקה והחוג המשולב-שנה ג
קורס שנתי תש"ס

מורה: עקיבא קדרי
akiva@macam98.ac.il

נושאי הקורס

חובות הקורס

רשימת משתתפים

הודעות

תרגילים

עבודה - סמסטר א

(עבודת סיכום (סוף שנה: נושאי הקורס

הכרת סביבת העבודה
לומדות סגורות ופתוחות
חשיבה וגילוי עם גיליון אלקטרוני
הוראת מתמטיקה בסיוע מחשבונים
וחקירות מתמטיותMATHEMATICA
מאגרים וחומרי לימוד,תקשורת בין מורים-קשר חם
שאיבת מידע בסביבה מתוקשבת
גרפיקה ,טקסט ועיצוב HTML–(WEB ) הכנת דפי מארג
הכנת חומרי למידה והעלתם לאינטרנט


: חובות הקורס

נוכחות מלאה
30%    מסירת תרגילים - באופן מתוקשב ובזוגות
הכנה והעברת חומרי למידה חדשים           %10
עבודת סיום סימסטר א'           %30
פרויקט סיום סימסטר ב'         %30

sadmath99 : שם הקבוצה

hadar : שם המחשב

sadna2000@oz.jercol.macam98.ac.il: כתובת אלקטרונית


: משתתפי הקורס

שם

שם משתמש

E-MAIL

אדרעי(דהן) טלי

tedri

tedri@oz.jercol

אתר אישי

בלומברג אוסנת

oblumber

oblumber@oz.jercol

אתר אישי

בן אבו אורה

obenabo

obenabo@oz.jercol

אתר אישי

בוזנאה אידה

ibozneah

ibozneah@hadar.jercol

אתר אישי

ברכה ימית

yberacha

yberacha@oz.jercol

אתר אישי

גוכמן נטליה

nguchman

nguchman@oz.jercol

אתר אישי

גרוסמן (מלחי) חנה

cgrossma

cgrossma@oz.jercol

אתר אישי

כהן אוהליה

cahalia

cahalia@oz.jercol

אתר אישי

רוטשטיין ענת

arothste

arothste@hadar.jercol

אתר אישי

שלומוב אורית

oshlomov

oshlomov@oz.jercol

אתר אישי

חזרה לדף פתיחה