מכללה ירושלים לבנות
קורס: הכשרה להוראת מחשבים שנה: תשס"ג קורס שנתי