תחום:   לימודי השואה
שנה:   תשס"ח
מנחים:
  גב' אסתר פרבשטיין
  ד"ר אסף ידידיה

שפה:   עברית
Field:   Holocaust Studies
Year:   2007
Mentors:
  Mrs. Esther Farbstein
  Dr. Asaf Yedidya

Course Type:   B.A / M.A
Language:   Hebrew