שנת תשס"ט                                          יציאה


לימודי השואה
 • ייכתב לדור אחרון
      תיעוד יהודי מעת השואה ומשמעותו
 • הציונות הדתית ערב השואה


  הלכה
 • הלכה - הרב מאור


  תנ"ך
 • משך חכמה - הרב יהודה קופרמן (2 ש"ש)
     הקורס ניתן בעברית
 • פרוש הספורנו על התורה - הרב יהודה קופרמן
     הקורס ניתן בעברית
 • חמש מגילות - הרב טמיר ערן


  מתמטיקה
 • סוגיות בגאומטריה
 • סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה
 • סדנא להוראת מתמטיקה באמצעות מחשב
 • חשבון אינפיניטיסימלי

  כללי
 • יישומי מחשב Office 2007 - תכנים
 • יישומי מחשב - הסבה לחינוך מיוחד
 • יישומי מחשב - נעומי ליברמן - שנה א'
 • יישומי מחשב - תנך תושבע שנה ב - שרה פנטילאט
 • יישומי מחשב מתוקשב - שרה פנטילאט - סמסטר א'
 • יישומי מחשב מתוקשב - שרה פנטילאט - סמסטר ב'
 • יישומי מחשב מתוקשב - אוריה - סמסטר א'
 • יישומי מחשב מתוקשב - אוריה - סמסטר ב'
 • יישומי מחשב מתוקשב - בינת - סמסטר א'
 • יישומי מחשב מתוקשב - בינת - סמסטר ב'
 • יישומי מחשב מתוקשב - רוטנברג יורי - סמסטר א'
 • יישומי מחשב בחינוך מיוחד-שלב ב- סמסטר ב'
 • יישומי מחשב ספרות - שנה ב
 • יישומי מחשב - מתוקשב- עקיבא קדרי - שנה ב'

  מדעי הטבע
 • תכניות לימודים והתנסות מודרכת
 • ביולוגיה של התא
 • פיזיולוגיה של בע"ח
 • פיזיולוגיה עצבים וחושים
 • פיזיולוגיה דם ונשימה
 • יישומי מחשב במדעים
 • תורשת האדם
 • מבוא לבוטניקה
 • מיקרוביולוגיה מעבדה
 • מבוא לאימונולוגיה
 • חשיבת התלמיד
 • מדע וטכנולוגיה
 • התנסות מודרכת בהוראה
 • סוגיות בהוראת הביולוגיה
 • מבוא לזואולגיה
 • עבודה מעשית מוזיאון למדע
 • חשיבת התלמיד (סמ"ד ב)
 • גוף האדם ובריאותו


  מדעי המחשב
 • תכנות ב-java
 • מבוא לתכנות JAVA
 • אירגון המחשב
 • מסדי נתונים
 • מעבדה בתכנות
 • מבני נתונים
 • סדנה להוראה באמצעות מחשב
 • חשבון אינפי
 • אלגברה מופשטת
 • תכנות מונחה עצמיים
 • אלגוריתמים מתקדמים
 • אוטומטים
 • תקשורת
 • מסדי נתונים באינטרנט

  מוזיקה
 • תורת המוזיקה
 • פיתוח שמיעה
 • מוזיקה ישראלית אומנותית
 • סמינריון מחקר במוזיקה
 • עבודות ב. אד. במוזיקה


  הסבה לחינוך מיוחד
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - גברים
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק א'
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק ב'
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק א'

  אנגלית
 • AMERICAN SURVEY
 • INDEPENDANT READING

  גיל הרך
 • גוף האדם ובריאותו
 • התפתחות ריגשית

  חינוך
 • מעשה ההוראה לאור התאוריה - התמחות שנה ד'
 • פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית-מתוקשב - קבוצה א
 • פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית-מתוקשב - קבוצה ב
 • פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית-מתוקשב - איריס זנזורי
 • שיטות מחקר - סמסטר א'
 • שיטות מחקר - סמ' ב' -מדרשות- מספר הקורס: 60206
 • שיטות מחקר - סמ' ב' - חינוך מיוחד- מספר הקורס: 60207
 • ליקויי למידה-מתוקשב (מדרשות)

  תרפיה
 • מבוא לפסיכולוגיה - איריס זנזורי
 • פסיכולוגיה התפתחותית - איריס זנזורי
 • תיאוריות אישיות - איריס זנזורי
  לימודי המשך
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - לימודי המשך
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק א' - לימודי המשך
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק ב' - לימודי המשך
 • ביבליותרפיה בכיתה - לימודי המשך
  חינוך מיוחד - גברים
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד (97000)
 • מבואות לחינוך מיוחד א + ב
 • אנגלית
 • סיורים-קורס מרוכז


  מעשה חושב ומשאבי למידה
 • סגנונות למידה