שנת תש"ע                                          יציאה

כללי
 • יישומי מחשב Office 2007 - תכנים
 • יישומי מחשב בחינוך המיוחד-שלב א
 • יישומי מחשב תנ"ך - תושב"ע
 • יישומי מחשב בחינוך המיוחד-שלב ב
 • יישומי מחשב - ספרות
 • יישומי מחשב - שנה ב

  יישומי מחשב מתוקשב
 • יישומי מחשב מתוקשב - שרה פנטילאט - סמסטר א'
 • יישומי מחשב מתוקשב - שרה פנטילאט - סמסטר ב'
 • יישומי מחשב מתוקשב - אוריה - סמסטר א'
 • יישומי מחשב מתוקשב - אוריה - סמסטר ב'
 • יישומי מחשב מתוקשב - בינת - סמסטר א'
 • יישומי מחשב מתוקשב - בינת - סמסטר ב'

  תנ"ך
 • משך חכמה (96701) - הרב יהודה קופרמן (2 ש"ש)
     הקורס ניתן בעברית
 • פרוש הספורנו על התורה (02910) - הרב יהודה קופרמן
     הקורס ניתן בעברית

  לימודי השואה
 • הציונות הדתית ערב השואה
 • התנגדות יהודית בתקופת השואה
 • יכתב לדור אחרון


  מתמטיקה
 • סוגיות בגאומטריה
 • גאומטריה
 • סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה
 • סדנא להוראת מתמטיקה באמצעות מחשב
 • חשבון אינפיניטיסימלי
 • חשבון אינפיניטיסימלי מתקדם
 • הסתברות
 • סמינר מתמטי
 • תורת הגרפים

  חינוך
 • ליקויי למידה-מתוקשב (מדרשות) - קבוצה א
 • ליקויי למידה-מתוקשב (מדרשות) - קבוצה ב
 • פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית-מתוקשב - קבוצה א
 • פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית-מתוקשב - קבוצה ב
 • שיטות מחקר-מבוא-מתוקשב(מתמ מחשבים ומשולב)
 • שיטות מחקר מתוקשב- קבוצה ב'
 • מעשה ההוראה לאור התאוריה - התמחות שנה ד'
 • כישורי הוראה
 • מבוא להוראה - מח"ל

  גיל הרך
 • התפתחות שפה
 • התפתחות ריגשית
 • פסיכולוגיה קוגנטיבית
 • אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה
 • גוף האדם ובריאותו

  מוזיקה
 • תורת המוזיקה
 • פיתוח שמיעה
 • מוזיקה ישראלית אמנותית
 • סמינריון מחקר במוזיקה
 • עבודות ב. אד. במוזיקה

  הסבה לחינוך מיוחד
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק א'
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק ב'
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק א'
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק ב'
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק א'
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק ב'

  מדעי המחשב
 • מבנה המחשב
 • הסתברות וסטטיסטיקה
 • מבוא לתכנות Java
 • מעבדה בתכנות
 • ספרות מקצועית מערכות הפעלה
 • מבנה מהדרים
 • תכנות מצביעים ++C
 • סדנה להוראה באמצעות מחשב
 • מבוא להוראה - מח"ל

 • מסדי נתונים
 • מבנה שפות תכנות
 • סמינר דידקטי במדעי המחשב

  מדעי הטבע
 • התנסות מודרכת בהוראה
 • עבודה מעשית מוזיאון למדע
 • ביולוגיה של התא
 • ביוכימיה
 • סוגיות בהוראת הביולוגיה
 • מבוא לזואולגיה
 • פיזיולוגיה של הצמח
 • סטטיסטיקה
 • מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח
 • פיזיולוגיה של כליה ועיכול
 • פיזיולוגיה של דם ונשימה
 • חשיבת התלמיד
 • הוראת מדע וטכנולוגיה קיץ תש"ע

  תרפיה
 • מבוא לפסיכולוגיה - איריס זנזורי
 • פסיכולוגיה התפתחותית - איריס זנזורי
 • תיאוריות אישיות - איריס זנזורי
 • פסיכולוגיה חינוכית -מתוקשב - איריס זנזורי
 • תהליכים בקבוצה

  חינוך מיוחד בוגרות
 • המערך המשפחתי ביעוץ


  לימודי המשך
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק א'
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק ב'
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק א'
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק ב'
 • ביבליותרפיה בכיתה - לימודי המשך
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק ב' -לימודי המשך
 • יסודות ונושאים בגיאוגרפיה מקראית - הרב יואל אליצור
 • משך חכמה (96910) - הרב יהודה קופרמן (2 ש"ש)    
 • משך חכמה (96992) - הרב יהודה קופרמן (2 ש"ש)    
 • פרוש הספורנו על התורה(96991) - הרב יהודה קופרמן    
 • פרוש הספורנו על התורה(96993) - הרב יהודה קופרמן    
 • יכתב לדור אחרון
 • פרשנות המקרא והוראתה


  הלכה
 • הלכה - הרב מאור


  משאבי למידה
 • סגנונות למידה


  מעשה חושב
 • סגנונות למידה