שנת תשע"א                                          יציאה

כללי
 • יישומי מחשב Office 2007 - תכנים

 • 90400 - יישומי מחשב במדעים
 • 90365 - יישומי מחשב בחינוך המיוחד-שלב א
 • 90401 - יישומי מחשב תנך תושבע שנה ב
 • 90402 - יישומי מחשב ספרות שנה ב
 • 90465 - יישומי מחשב בחינוך המיוחד-שלב ב

  יישומי מחשב מתוקשב
 • 90347 - יישומי מחשב מתוקשב - סמסטר א'
 • 90348 - יישומי מחשב מתוקשב - סמסטר ב'
 • 90351 - יישומי מחשב מתוקשב - סמסטר א'
 • 90352 - יישומי מחשב מתוקשב - סמסטר ב'
 • 90353 - יישומי מחשב מתוקשב - צופיה - סמסטר א'
 • 90354 - יישומי מחשב מתוקשב - צופיה - סמסטר ב'

  לימודי קודש
 • משך חכמה (96701) - הרב יהודה קופרמן (2 ש"ש)
 • משך חכמה (86304) - הרב יהודה קופרמן (2 ש"ש)- לגברים רמי"ם
 • פרוש הספורנו על התורה (02910) - הרב יהודה קופרמן
 • פרוש הספורנו על התורה (96991) - הרב יהודה קופרמן
 • פרוש הספורנו על התורה (86305) - הרב יהודה קופרמן - לגברים רמי"ם
 • תקופת בית שני,המשנה והתלמוד
 • פרשנות המקרא והוראתה
 • מבוא היסטורי - ימי הביניים
 • יסודות ונושאים בגיאוגרפיה מקראית - הרב יואל אליצור
     


 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק א' (56220)
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק ב' (56221)
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק א' (56222)
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק ב' (56223)
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק א' (56224)
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק ב' (56225)

  לימודי השואה
 • הציונות הדתית ערב השואה
 • התנגדות יהודית בתקופת השואה
 • יכתב לדור אחרון
 • הצלה בתקופת השואה

  מתמטיקה
 • סוגיות בגאומטריה
 • סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה
 • סדנא להוראת מתמטיקה באמצעות מחשב
 • חשבון אינפיניטיסימלי
 • תורת הגרפים
 • גאומטריה

  חינוך
 • ליקויי למידה (ס"א)-לילך כהן
 • פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית-מתוקשב - קבוצה א
 • פסיכולוגיה התפתחותית וקוגנטיבית-מתוקשב - קבוצה ב
 • שיטות מחקר - קבוצה א' (ס"ב)
 • שיטות מחקר - קבוצה ב' (ס"ב)
 • מעשה ההוראה לאור התאוריה - התמחות שנה ד'
 • כישורי הוראה

  גיל הרך
 • התפתחות שפה
 • התפתחות ריגשית
 • פסיכולוגיה קוגנטיבית
 • אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה
 • גוף האדם ובריאותו
 • שלוב המחשב לגיל הרך

  מוזיקה
 • מוזיקה ישראלית אמנותית
 • סמינריון מחקר במוזיקה
 • עבודות ב. אד. במוזיקה
 • תורת המוזיקה
 • פיתוח שמיעה

  חינוך מיוחד בוגרות
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק א'
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד - חלק ב'
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק א'
 • מבואות לחינוך המיוחד - חלק ב'
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק א'
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק ב'
 • חשבון בסיסי

  חינוך מיוחד
 • פסיכולוגיה התפתחותית של גיל ההתבגרות

  מדעי המחשב
 • מבנה שפות תכנות
 • לוגיקה
 • מסדי נתונים בסביבת האינטרנט
 • סמינר דידקטי במדעי המחשב
 • הדמיית מערכות
 • פרויקט בתכנות
 • JAVA מתקדם
 • מערכות הפעלה
 • ספרות מקצועית מערכות הפעלה
 • חישוביות
 • מבנה מהדרים
 • ספרות מקצועית - מבנה מהדרים

  מדעי הטבע
 • סוגיות בהוראת הביולוגיה
 • אימונולוגיה
 • מבוא לבוטניקה
 • פיזיולוגיה של הצמח
 • מבוא לאקולוגיה
 • אקולוגיה
 • מתמטיקה
 • חום קול ונוזלים
 • ביולוגיה של התא
 • ביוכימיה
 • עבודה מעשית מוזיאון למדע
 • עבודה מעשית בי"ס
 • התנסות מודרכת בהוראה
 • חשיבת התלמיד
 • ביולוגיה מולקולרית
 • גנטיקה הרצאה
 • גנטיקה מעבדה
 • הוראת מדע וטכנולוגיה
 • מבוא לפיזיולוגיה
 • פיזיולוגה עצבים
 • מתמטיקה
 • חוויות מההוראה לשנה ד'
 • פיזיולוגיה של דם ונשימה

  תרפיה
 • מבוא לפסיכולוגיה - איריס זנזורי
 • פסיכולוגיה התפתחותית - איריס זנזורי
 • תיאוריות אישיות - איריס זנזורי
 • פסיכולוגיה חינוכית -מתוקשב - איריס זנזורי
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק א'
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק ב'

  לימודי המשך
 • משך חכמה (96910) - הרב יהודה קופרמן (2 ש"ש)
 • פרשנות המקרא והוראתה
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד חלק ב (56320)
 • הוראת תנ"ך בחינוך המיוחד חלק ב (56321)
 • תנ"ך בחינוך המיוחד חלק ב (56509)
 • תנ"ך בחינוך המיוחד חלק ב (56510)
 • מבואות לחינוך המיוחד (56322)
 • מבואות לחינוך המיוחד חלק ב (56323)
 • ביבליותרפיה בכתה חלק א (56324)
 • ביבליותרפיה בכיתה - חלק א (56325)

  הלכה
 • הלכה - הרב מאור
  ספרות
 • קלאסיקה מול חידוש במחזאות הישראלית
 • ילדות בצל השואה -"ילדנו הפכו לזכרונות"
 • קריאת קיוון-הוראת ספרות בעידן המחשב
 • עולם הולך ונעלם-קהילות ישראל בראי הספרות
 • קורס עזרא ראשונה (90500)

  מעשה חושב
 • כלים בסיסיים באימון קוגנטיבי
 • מפות קוגנטיביות והתאמתן למצבי תודעה
 • אימון בשיטת החשיבה התוצאתית
 • כלי אימון להרחבת התפיסה
 • העצמה אישית כתהליך חוויתי
 • קלפים טיפוליים
 • סגנונות למידה וחשיבה

  לימודי תואר שני
 • סוגיות בפסיכולוגיה קוגנטיבית

  משאבי למידה
 • תקשורת טכנולוגיה ופדגוגיה עתידנית
 • גישות ומודלים בפיתוח כותרי מולטימדיה
 • טכנולוגיות WEB2
 • אנימציה ובנית אתרים באינטרנט
 • התנסות מודרכת בהוראה
 • פוטושופ מתקדם
 • גרפיקה ממוחשבת
 • עיבוד תמונה
 • פיתוח סביבות תקשורתיות
 • טכנולוגיה וחברה: היבטים פילוסופיים
 • סגנונות למידה וחשיבה - סמ"ד